De Hartstichting vindt de cijfers over het aantal doden als gevolg van hart- en vaatziekten zorgelijk. Na jaren van daling is er nu voor het eerst een stijging te zien, zo blijkt uit de sterftecijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek vandaag publiceerde.

Sinds 2015 overleden steeds minder mensen aan hart- en vaatziekten, maar sinds het coronajaar 2020 neemt dit aantal jaarlijks weer toe. Van de 170 duizend Nederlanders die in 2022 zijn overleden, was bij bijna een kwart hart- en vaatziekten (23 procent) de doodsoorzaak.

Hartgezondheid verbeteren

“Het is belangrijk dat er onderzoek wordt gedaan naar de oorzaken van deze stijging”, zegt Hans Snijder, directeur van de Hartstichting.

“Wat we al wel weten is dat hart- en vaataandoeningen niet alleen de tweede doodsoorzaak is, het is ook nog eens de belangrijkste oorzaak van klinische ziekenhuisopnamen.​ We moeten echt met iedereen aan de slag om vermijdbare risico’s op hart- en vaatziekten te voorkomen en om de hartgezondheid van Nederland te verbeteren.”

Eerder herkennen, nog betere behandelingen
De Hartstichting zet zich de komende jaren in om mensen met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten vroeg op te sporen en hen te stimuleren om gezond te leven. Daarnaast investeert het gezondheidsfonds in onderzoek om hart- en vaatziekten eerder te herkennen en betere behandelingen te ontwikkelen. “Snijder: “Als we niets doen stijgt het aantal hart- en vaatpatiënten met 1 miljoen naar 2,7 miljoen patiënten. Dat is niet acceptabel.”

Bron; Hartstichting