Richtlijnen vrijwilligers

Richtlijnen inzet vrijwilligers  

Er zijn richtlijnen opgesteld als handleiding om de kwaliteit van de inzet te vergroten.Ook de hulpverleners die niet via onze stichting zijn opgeleid, vinden hier een protocol voor het gebruik van AED’s die door ons beheerd worden.Lees op uw gemak deze richtlijnen eens door.  

Richtlijnen bij oproep HartslagNU

 1. Denk aan uw veiligheid en die van anderen
 2. Reageer zo snel mogelijk op de oproep
 3. Houd je aan de verkeersregels
 4. Parkeer niet voor de deur, zorg voor ruimte voor de hulpdiensten
 5. Ga ook ter plaatse als de AED al is opgehaald en kijk of assistentie nodig is
 6. Ga met maximaal 3 hulpverleners naar binnen voor de reanimatie
 7. Een hulpverlener buiten regelt ruimte voor hulpdiensten en vangt andere hulpverleners op
 8. Indien ambulance ter plaatse: ga door met reanimeren totdat zij het over nemen
 9. Blijf daarna niet hangen, tenzij de ambulancedienst vraagt te assisteren
 10. Breng opgehaalde AED(s) altijd terug naar de kast en sluit deze weer goed af
 11. Bel na een inzet altijd met de stichting, zodat elektroden vervangen kunnen worden (06-23914698)
 12. Heeft u behoefte aan nazorg, meldt u dan bij de huisarts, slachtofferhulp of bel met 06-23914698