Als Hartstichting zijn we trots op het 6-minutenzone netwerk dat is opgebouwd met u als reanimatiepartner en vele andere betrokkenen in Nederland. Om dit netwerk te behouden, moeten we blijven werken aan de reanimatiekennis, vaardigheden en het zelfvertrouwen van onze hulpverleners.

Het reanimatieonderwijs verandert en vernieuwt. Naast de nieuwe NRR-richtlijnen voor het onderwijs komen er steeds meer innovaties en leermiddelen beschikbaar. De Hartstichting informeert u over het inzetten van deze innovaties en leermiddelen in het onderwijs.

Welk doel hebben de onderwijsleermiddelen?
Bij de inzet van onderwijsleermiddelen staat het doel van het onderwijs voorop. Dit doel is om mensen kennis en vaardigheden bij te brengen waardoor zij zich bekwaam voelen om een reanimatiebehoeftige persoon te herkennen, te benaderen en vervolgens interventies uit te voeren met het overleven van de reanimatiebehoeftige als ultiem doel.

Lees het volledige Hartstichting artikel