De Hartstichting onderstreept het voornemen van het kabinet om in de begrotingsplannen voor 2023 steviger in te zetten op gezondheid, preventie en een gezondere leefomgeving. Het sluit aan bij de stevige ambities die ook de Hartstichting op dit gebied heeft. Het opschalen en versterken van het Nationale Preventieakkoord is ook zeer nodig omdat de doelen van dit akkoord anders onmogelijk gehaald worden.

Gezonde leefstijl
Dat ook in de troonrede het belang van preventie en leefstijl werd benoemd, onderstreept voor de Hartstichting deze ambitie van het kabinet. Want nog steeds bewegen we te weinig, eten en drinken we ongezond en raken iedere dag weer jongeren verslaafd aan tabak.

In het Belastingplan 2023 staan mooie accijnsverhogingen op sigaretten, helaas stijgt de accijns op shag relatief minder hard. Belangrijk dat de Tweede Kamer dit aanpakt zodat rokers door accijnsverhoging stoppen met roken in plaats van overstappen op een ander dodelijk product.

Kwaliteit van leven
Het verder uitbouwen van de dit jaar opgerichte Beweegalliantie moet positief bijdragen aan meer gezonde levensjaren voor ons allemaal. Maar in het bijzonder voor hartpatiënten omdat de kwaliteit van leven aanzienlijk kan verbeteren door meer beweging.

Ook de btw-verlaging op groente- en fruit en de invoering van een suikertaks zijn goede ontwikkelingen, al hadden we beide liever eerder dan 2024 ingevoerd gezien. De Hartstichting gaat zich vol inzetten om bij te dragen aan het voorstel voor bindende maatregelen op het gebied van gezondere voedingsmiddelen.

Onderzoek
“Preventie zal ook een van onze belangrijkste speerpunten zijn. Als we niets doen neemt het aantal chronische hart- en vaatpatiënten toe van 1,5 miljoen mensen nu naar bijna 2 miljoen in 2030”, zegt Hans Snijder, directeur van de Hartstichting. Snijder vindt het teleurstellend dat het kabinet in zijn begroting hart- en vaatziekten niet als volksziekte heeft aangemerkt en er geen extra investeringen worden gedaan in onderzoek naar het eerder opsporen van hart- en vaatziekten.

Er blijft onderzoek nodig op het gebied van preventie, vroeger opsporen van hart- en vaatziekten en effectieve/innovatieve behandeling. Zo bieden we mensen meer kansen hart- en vaatziekten te overleven en mee te kunnen blijven doen in de samenleving. Bovendien verlichten we zo de druk op de gezondheidszorg.

AED en burgerhulpverleners
Naast de inzet op preventie en een gezonde leefstijl heeft het kabinet ook oog voor de acute zorg en komen er middelen beschikbaar voor een duurzaam reanimatieoproepsysteem HartslagNu. Dat is nodig voor een toekomstbestendige en effectieve AED-burgerhulpverlening door heel Nederland: essentieel om mensen met hartklachten snelle hulp te kunnen geven en een grotere kans op overleving.

Bron; Hartstichting