Zoals gewoonlijk ging Ton Jansen op zaterdag bij ’t Hartje van Oosterhout een partijtje biljarten. Verder niks mis mee tot dat opeens het licht bij Ton uitging. Ton zakte in elkaar en was buiten bewustzijn. Seyfi van Biljartcentrum ‘t Hartje zag meteen dat het goed mis was.

Gelukkig beschikt ’t Hartje over een AED (automatisch externe defibrillator). De medewerkers en klanten begonnen gelijk met reanimeren en door het toedienen van een elektrische schok (defibrilleren) werd het hart weer teruggebracht naar een natuurlijk  normaal ritme. Tijdens de reanimatie werd 112 gebeld en kwamen er ook hulpverleners toegesneld die door de HartslagNu-app gewaarschuwd waren.

Van heel de exercitie heeft Ton helemaal niets meegekregen. Na vierentwintig uur kunstmatig in coma gehouden te zijn constateerde de cardioloog dat er een bypassoperatie nodig was met als resultaat drie omleidingen. Het was voor de cardioloog onbegrijpelijk dat Ton in het verleden geen klachten had zoals pijn op de borst of kortademigheid. Wat heet toeval, de vader van Ton kreeg ook tijdens het biljarten een hartstilstand waaraan hij op 54-jarige leeftijd overleden is.

Aan het woord is Rabiye van ’t Hartje die er ook bij betrokken was. Ze staat er nog steeds van versteld hoe snel de hulpverlening van start ging. Door direct te starten met reanimeren en het toepassen van de AED is het leven van Ton gered. Ze vertelt op welke wijze de AED in 2014 aangeschaft is. In november 2013 kreeg Gerard Stadhouders, topbiljarter in Oosterhout, tijdens het biljarten een hartstilstand bij ’t Hartje. Helaas was Gerard niet meer te redden. Tijdens de nieuwjaarsborrel werd er stilgestaan bij het overlijden van Gerard en werd er spontaan een inzamelingsactie opgezet voor aanschaf van een AED.

Het is geweldig dat dankzij het snelle handelen Ton er goed doorgekomen is. Hij bedankt nogmaals alle hulpverleners die ervoor gezorgd hebben dat hij het na kan vertellen. Seyfi wordt er nog steeds emotioneel van als hij vertelt over de gebeurtenis maar onderschrijft ook hoe belangrijk het is om een eigen AED binnen handbereik te hebben. Natuurlijk zijn ook de hulpverleners daarin van onschatbare waarde.

Op de foto Ton, Seyfi en Rabiye