Feiten

Een leven hoeft niet te stoppen bij een hartstilstand

Elke week worden buiten een ziekenhuis 300 Nederlanders getroffen door een plotselinge hartstilstand. Per jaar omgerekend zo’n 15.000 à 16.000 slachtoffers, waarvan minder dan 10% het overleeft.
Door tijdig te starten met reanimatie maar zònder inzet van een AED (= zonder Automatische Externe Defibrillator) loopt de overlevingskans op tot ca. 15 à 20%.

Wordt binnen 6 minuten niet alleen gestart met reanimatie maar eveneens zo’n AED aangesloten en, wanneer nodig, de eerste schok toegediend, dan lopen de overlevingskansen op tot 50 – 70% !

Maar, elke minuut dat láter wordt gestart loopt die overlevingskans terug met 10% !
Vast staat, dat in en rond de woonomgeving de meeste slachtoffers van een hartstilstand vallen.

Kijk naar de film met ervaringen van Toon Aalders.

Video: Hartstilstand om en rond het huis

Goed om te weten: Hulpdiensten, zoals een ambulance, zijn gemiddeld tussen 5 en 15 minuten na melding aanwezig en moeten dan nog de apparatuur aansluiten. Door daarop te wachten en te vertrouwen op zorg van de ambulance worden de belangrijke eerste 6 minuten ruimschoots overschreden en is de overlevingskans van iemand met een hartinfarct aanzienlijk minder dan die kans zou kùnnen zijn bij inzet van hulpverleners en van een AED.

Levensbelangrijke tip voor elke omstander:

112 bellen  –  reanimeren  –  defibrilleren met een AED

Zie het gefilmde interview met het slachtoffer (Cor de Dood), burgerhulpverlener (Leo Koninkx) en met een cardioloog (dr. Ruud  Koster) over het AED-gebruik.

Video Hartstilstand AED – de Hartstichting

Overlevingskansen vergroten

Doelstelling van de stichting Oosterhout Hartveilig:  ook in Oosterhout de overlevingskansen tot 70% vergroten.

Realiseerbaar, als dag en nacht – 365 dagen per jaar ± 50 AED’s (= Automatische Externe Defibrillatoren) op vrij toegankelijke plaatsen beschikbaar zijn.

AMC-Onderzoek

Deze tv-teletekst over een AMC-onderzoek onderstreept de doelstelling van de stichting Oosterhout Hartveilig. Daarom zijn we blijvend op zoek naar bedrijven/instellingen die ons willen helpen met sponsoren en/of hun AED willen buiten hangen.
Natuurlijk ook naar particulieren die ons doel financieel willen steunen en/of willen leren reanimeren.
Volledigheidshalve: de stichting Oosterhout Hartveilig is een initiatief dat door de plaatselijke afdeling van de Nederlandse Hartstichting werd opgestart ten dienste van iedereen in Oosterhout.

6-minuten zones 

Ook Oosterhout en haar kerkdorpen zou tot 70% hartveiliger moeten, door het opzetten van een fijnmazig netwerk met 6-minuten zones. Doelstelling is om hierin een slachtoffer met een hartstilstand binnen 6 minuten binnen- of buitenshuis hulp te bieden. In 6-minutenzones zijn, dankzij een vernuftig reanimatie-oproepsysteem, vrijwilligers inzetbaar die zowel kunnen reanimeren als met de beschikbare AED kunnen defibrilleren.
Een AED, compact en gemakkelijk te bedienen, krijgt een centrale plaats in een zogenaamde 6-minutenzone. Bijvoorbeeld in een deel van een wijk, waarin de te overbruggen afstand naar een door een hartstilstand getroffene hooguit ca. 500 meter mag zijn. Zo kan snel, veilig en doeltreffend eerste hulp worden geboden.

Defibrillatoren moeten de wijken in

Lees hoe ook AMC-cardioloog Ruud Koster onze doelstelling bevestigt. Koster propageert, op een verhelderende manier, om juist in doodgewone woonwijken de defibrillatoren (AED’s) op te hangen: ‘Want de grootste potentiële winst na een hartstilstand boek je vóór medische professionals ter plaatse te komen.’

Buiten kantooruren

‘Weerstanden zijn in tien jaar tijd gelukkig stuk voor stuk overwonnen’, stelt Koster tevreden vast. De AED heeft zich bewezen als een absoluut veilig apparaat. Na het aanbrengen van de elektroden op de borst van een slachtoffer kan de AED geheel zelfstandig beslissen of er wel of geen stroomstoot moet volgen. ‘De gezondheidswinst is dan ook evident’, zegt Koster.
Een belangrijke belemmering ziet Koster in het nog te beperkt beschikbaar zijn. “Daar sta je dan als je buiten kantooruren iemand met een hartstilstand wilt helpen.’ Vandaar dat Koster c.s. hun pleidooi voor verspreiding van de AED onverminderd voortzetten: de defibrillator moet de woonwijken in.

Binnen zes minuten

Koster:

‘Driekwart van de hartstilstanden vindt plaats in de woonomgeving. Als we nu eens de bekende zes minuten uit de spotjes van de Hartstichting als norm nemen, dan komt de ambulance maar in twee procent van de gevallen op tijd. De politie is iets eerder, die redt het in negen procent van de gevallen. Dus als je niet naast een adres met een AED woont, of het is al sluitingstijd, dan moet er iets anders voorhanden zijn: een kastje met een AED op de hoek van de straat !’  En dat is precies wat Koster bepleit. ‘Stel het je zo voor: als de 112-meldkamer een telefoontje krijgt over een mogelijke hartstilstand, dan treedt er een sms-systeem in werking. De computer heeft de mobiele nummers van een aantal geregistreerde vrijwilligers binnen een bepaalde straal rond het slachtoffer. Zij krijgen het bericht: ga naar dit adres om te reanimeren. Een tweede bestand van vrijwilligers is opgeleid om de AED te bedienen. Die mensen krijgen een sms met een code waarmee ze de kast met de defibrillator kunnen openen, waarna ze ook naar het betreffende adres worden gestuurd. Volgens onze berekeningen zou je dan in een kwart van de gevallen binnen zes minuten bij een slachtoffer kunnen zijn. Anders gezegd: de overleving van krap twintig procent zouden we dan kunnen optrekken tot misschien wel de helft. Want ook na die zes minuten kun je mensen nog wel degelijk redden.’