ANBI-erkenning

Stichting Oosterhout Hartveilig heeft een ANBI-erkenning

De ANBI-erkenning: schenkingen aan de stichting kunnen hierdoor afgetrokken worden van de belasting. Dat maakt het voor bedrijven en/of particulieren nog gemakkelijker om een schenking te doen. Zo’n schenking kan in de vorm van een geldbedrag of door het sponsoren van AED-apparatuur en/of hulpverleners.

Het ANBI-nummer van Oosterhout Hartveilig is 73396.

Elk bedrag is welkom op ons bankrekeningnummer NL53.RABO.0156.3700.85: steun ons! 

Onze doelstelling verdient ieders (financiële) hulp: ANBI-nr. 73396  bank: NL53.RABO.0156.3700.85

Gegevens ANBI-registratie
Naam: Stichting Oosterhout Hartveilig
RSIN-nummer: 8217.79.539 
KvK-nummer: 20165438

Contactbegevens
Postadres: Hagebeemd 3, 4907 DM Oosterhout
Email: info@oosterhouthartveilig.nl
Telefoon: 06 – 23914698

Bestuur
Voorzitter: Leo van Bijnen
Secretaris: Toine Huisveld / Maggie Bongertman
Penningmeester: vacant (interim Leo van Bijnen)

Beleidsplan Beleidsplan Stichting Oosterhout Hartveilig
Statuten Statuten Oosterhout Hartveilig

Beloningsbeleid
De stichting Oosterhout Hartveilig is een vrijwilligersorganisatie. Dat betekent dat zowel bestuursleden als andere vrijwilligers geen enkele vergoeding kijgen voor hun werkzaamheden voor de stichting.
De stichting vergoedt wel de gemaakte onkosten aan leden en vrijwilligers voor zover dit redelijk is en door hen verantwoord kan worden.

Doelstelling
1.
Zorgen voor een volledige dekking met zogenaamde 6-minutencirkels waarbinnen AED’s zijn opgehangen die 24 uur per dag inzetbaar zijn.

2.
Stimuleren dat voldoende burgerhulpverleners binnen deze cirkels opgeleid zijn, zodat bij een melding van een reanimatie snel gestart kan worden met reanimeren en de AED(‘s) ingezet kunnen worden.

3.
Het terugdringen van het aantal mensen dat binnen de gemeente Oosterhout overlijdt aan een plotselinge circulatiestilstand door binnen 6 minuten burgerhulpverleners en de AED(‘s) ter plaatse te krijgen en te starten met reanimatie.

4.
Begrippen reanimatie, burgerhulpverlener en AED bekendheid geven binnen de Oosterhoutse gemeenschap.

5.
Continuering van het concept van 6-minutencirkels zodra het doel bereikt is.

Verslagen
2013 – activiteiten verslag
2013 – financieel jaarverslag
2014 – activiteiten verslag
2014 – financieel jaarverslag
2015 – activiteiten verslag
2015 – financieel jaarverslag
2016 – activiteiten verslag
2016 – financieel jaarverslag
2017 – activiteiten verslag
2017 – financieel jaarverslag
2018 – activiteiten verslag
2018 – financieel jaarverslag
2019 – activiteiten verslag
2019 – financieel jaarverslag
2020 – activiteiten verslag
2020 – financieel jaarverslag
2021 – activiteiten verslag
2021 – financieel jaarverslag
2022 – activiteiten verslag
2022 – financieel jaarverslag
2023 – activiteiten verslag
2023 – financieel jaarverslag