Na een grote opschoning van het landelijke oproepsysteem voor reanimatie, neemt het aantal burgerhulpverleners sinds januari weer toe. In totaal zijn er nu 225.000 burgerhulpverleners. We zien ook dat meer burgers op een melding reageren en ter plaatse gaan.

Meer burgerhulpverleners reageren

Bij een melding van een hartstilstand reageert nu 85% van de burgerhulpverleners op de oproep om naar het slachtoffer te gaan. In januari lag dit percentage op 70%. Dit kan de overlevingskansen bij een hartstilstand verbeteren.

Positieve ontwikkeling

Hoewel in absolute aantallen het aantal burgerhulpverleners is afgenomen, is dit een positieve ontwikkeling zegt Aart Bosmans: “Voor een betrouwbaar oproepsysteem zijn aantallen burgerhulpverleners belangrijk. Maar nog belangrijker is, dat zij vervolgens ook daadwerkelijk op een melding afgaan. We zien nu dat meer mensen op onze oproepen reageren.”

Inactieve accounts

Begin dit jaar dreigden zo’n 80.000 burgerhulpverleners uit het reanimatie-oproepsysteem gehaald te worden. Zij volgden niet tijdig de jaarlijkse vaardighedentraining. Bovendien waren er veel inactieve accounts. Het gaat om burgerhulpverleners die niet reageerden op oproepen om te reanimeren.

Nieuwe burgerhulpverleners

Na oproepen van de Hartstichting en HartslagNu om in actie te komen, werkten de afgelopen maanden burgerhulpverleners alsnog hun gegevens bij. Ook meldden zich bijna 11.000  nieuwe burgerhulpverleners aan.