betrokkenheid burgerhulpverleners bij alarmeringen

We zien een groei in het percentage burgerhulpverleners dat reageert op een alarmering van HartslagNu.

Het linkerkaartje laat de situatie zien in 2019 en het rechterkaartje geeft de situatie in 2022 weer.

Uitgangspunten:

  • Positieve responses via app of sms bij het ontvangen van een alarmering;
  • Ingevulde vragenlijst waarbij op de vraag “Werd er al gereanimeerd toen je arriveerde?” een antwoord is gegeven.

Het eerste punt houdt in dat burgerhulpverleners onderweg zijn gegaan, waarbij zij bij het incident zijn gearriveerd, of vanwege een reden de reis hebben gestaakt. Dat laatste kan onder andere zijn vanwege:

  • Zien dat er al een ambulance aanwezig is;
  • Annulering van de oproep door de meldkamer.

Het tweede punt houdt in dat de burgerhulpverlener heeft aangegeven daadwerkelijk ter plaatse te zijn geweest.

Een resultaat om trots op te zijn!