Ingebruikname 65e AED op donderdag 28 september a.s.

Oproep voor diverse belangstellenden.

Om vrijwilligers en AED's optimaal te kunnen inzetten is de stichting Oosterhout Hartveilig altijd op zoek naar:
Daarnaast zijn wij ook zoek naar bedrijven met AED's, gediplomeerde reanimeerders en belangstellenden.

Oproep Reanimeerders


De stichting Oosterhout Hartveilig komt graag in contact met toekomstige hulpverleners of hulpverleners die al een opleiding reanimatie en AED hebben gevolgd. Zij kunnen ingezet worden in de hulpverleningsketen bij een hartinfarct.
SMS-oproep
Bij een alarm krijgen deze hulpverleners van “112” een oproep (een SMS-Alert). Een deel van de hulpverleners binnen de 6-minutencirkel krijgt de opdracht om direct ter plaatse te gaan en te starten met de reanimatie. Een ander deel krijgt de opdracht om eerst de dichtstbijzijnde AED op te halen en dan ter plaatse te gaan en te assisteren.
 
Snelle hulpverlening
Dankzij het functioneren in kleine gebieden, waarbinnen zich dus een AED bevindt met hulpverleners die bij een infarct oproepbaar zijn, kan de hulpverlening zeer snel op gang komen. Nog voor de ambulance ter plaatse is, kan al gestart worden met reanimeren en kan in principe de AED al aangesloten worden en zo nodig de eerste schok zijn toegediend.
Het streven is om in alle gevallen binnen 6 minuten in actie te kunnen zijn. Hiermee kunnen veel mensenlevens gered worden.

Verplichtingen ?
Een hulpverlener in nooit verplicht om te reageren op een oproep. Als deze niet in de buurt is, zich niet wel voelt of er gewoon geen goed gevoel over heeft op dat moment, mag een hulpverlener altijd - zonder afmelding - verstek laten gaan. Hij/zij hoeft zich hierover ook niet schuldig te voelen. We streven per AED ± 15 hulpverleners na zodat er altijd een voldoende aantal inzetbaar is.
 
Hulp in nood
Juridisch gezien zijn er ook geen verplichtingen als je een sms ontvangt en niet reageert. Anders ligt het als je wel ter plaatse gaat en, ondanks je kennis, niets doet. Van iedere burger, niet alleen van de erkende hulpverleners, wordt namelijk verwacht dat die zijn medemens in nood zoveel mogelijk helpt. Kun je reanimeren en/of de AED bedienen dan wordt op zo'n moment hulp van je verwacht. In de praktijk blijkt een daadwerkelijke weigering nooit iemand enig  probleem te hebben opgeleverd.

U hebt al een AED ?

Wij zijn dringend op zoek naar bedrijven en instellingen die al over een AED en/of over hulpverleners beschikken. Deze AED’s en hulpverleners kunnen dan opgenomen worden in de keten van alarmering. Voorwaarde is wel dat de AED 24 uur per dag beschikbaar is. Dit kan gerealiseerd worden door deze buiten op te hangen in een stevige afgesloten kast waarvan alleen in geval van nood de toegangscode voor de hulpverlener beschikbaar komt.
Uiteraard blijven deze AED’s te allen tijde beschikbaar voor het eigen bedrijf of instelling. Deelnemen aan Oosterhout Hartveilig ?: neem contact op met onze stichting, liefst zo spoedig mogelijk.

Inventarisatieformulieren

Kun je reanimeren en ben je inzetbaar bij een noodoproep of ben je eigenaar van één of meerdere AED’s en wil je AED(s) beschikbaar stellen voor noodsituaties?
 
Stichting Oosterhout Hartveilig ziet graag dat u een inventarisatieformulier invult. U kunt kiezen voor:
 

Voor een algemene vraag klikt u hier (link)

Beveiligde AED

De AED’s die in Oosterhout en de kerkdorpen  buiten worden opgehangen zijn gemerkt met chemisch DNA. Hierdoor zijn ze niet te verhandelen en altijd te herleiden naar de eigenaar. Dit geeft een extra stukje zekerheid: de AED’s zijn werkelijk inzetbaar op het moment dat dit nodig is.